Välkommen till
Återvinningsbutiken Ludvika ek. för. Vi tar emot hela användbara saker eller saker i behov av lättare
renovering eller reparation i vårt tält vid Björnhyttans återvinningscentral.
Lättare gods kan även tas emot direkt i Återvinningsbutiken.

Öppettider 
Tisdag till fredag 11.00 - 18.00 
Lördag 11.00 - 14.00

 

Välkommen till Butiken

I butiken kommer försäljning av hantverk samt bedriva annan handarbetsinriktad verksamhet.

Här kan man hitta det mesta, Varmt välkomna!Galleri / Prylar

Välkommen in i butiken
Timmermansvägen 2, 77150 LUDVIKA

Öppettider
Tisdag till fredag 11.00 - 18.00
Lördag 11.00 - 14.00

Måndagar är stängt för inventering.
Söndagar och röda dagar stängt.

Varför är det nödvändigt att återvinna?

Vi tycker att man ska vända på frågan- Varför skulle man inte återvinna?

Om någon tröttnar på en sak, möblerar om, eller renoverar hemma, så blir det säkert saker över. Prydnadssaker, möbler eller byggmaterial. De sakerna har tillverkats och krävt energi i den processen. Ofta transporteras saker över halva jorden innan de hamnar hos oss. Är det då rimligt att vi slänger något som är helt, men inte längre intressant för oss? Vi tycker att någon annan bör få chansen att använda sakerna istället.

Den personen kan få köpa saker till ett lågt pris och miljön skonas. Vi kan ta som exempel tillverkningen av textilier. Det är en energikrävande och kemikaliekrävande process att skapa ett plagg. En enkel sak som en t-shirt tror man kanske inte att den kräver så mycket. Men visste du att för att producera 1 (EN) t-shirt krävs en till tre kilo kemikalier och 2700 liter vatten. Sen till kommer energin för att transportera plagget runt jorden för att sen hamna i en garderob och så småningom kastas. Då kan vi istället återanvända plagget kanske flera gånger och frigöra åkermark så människor kan odla mat istället för bomull.

Källor:


www.sverigeskonsumenter.se


https://www.aftonbladet.se/halsa/allergi/article12257714.ab

Vad är ett socialt företag?

Ett socialt företag är en förening/företag utan vinstintresse för den enskilda individen. All vinst ska gå tillbaka till företaget och gynna medarbetarna bl a genom att ge dem anställningar. Med andra ord så går inte pengarna ner i någons privata fickor. Ett socialt företag ska ha en affärsidé som är ekonomiskt bärande.

Ett socialt företag vänder sig till människor som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och ger dem möjlighet att arbetsträna och komma ut i arbetslivet på sina egna villkor. Alla jobbar 100% av sin egen förmåga.

Sociala företag är inte kommunägda eller tillhör någon del av offentliga sektorn. Däremot har man ofta samarbete gällande praktikplatser för den som behöver komma ut i arbetslivet.

Det är en vanlig missuppfattning att sociala företag är kommunala. Men nu vet Du att det inte är så.

I ett socialt företag har alla medarbetare medinflytande och kan påverka sin arbetssituation. Det krävs att alla är engagerade och lär sig att ta eget ansvar för sin situation. Detta gör att man växer som människa och får större möjlighet till jobb på den öppna arbetsmarknaden.

 Återvinningsbutiken Ludvika ek. för.
Tel. 0706-00 78 36

Timmermansvägen 2, 77150 Ludvika


Hemsida av Webbolo